RSS

Kesamaan Kristen Vs Budha

28 Apr

 

Kristen

Vs.

Buddha

No.
Penjabaran
Penjabaran
1. Yesus diperanakkan dari anak dara Maria, yaitu yang mengandung tidak dengan bersuami. Buddha diperanakkan dari anak dara Maya, yaitu yang mengandung tidak dengan bersuami.
2. Yesus itu menjelma kepada anak dara Maria, konon dikarenakan turunnya kekuasaan Tuhan yang disebut Roh Suci. Buddha itu menjelma kepada anak dara Maya, konon dikarenakan turunnya kekuasaan Tuhan yang disebut Roh Suci.
3. Tentang kelahiran Yesus itu disiarkan beritanya dari atas oleh “bintangnya” nampak naik di tepi langit, Bintang itulah disebut Bintang Utusan. Tentang kelahiran Buddha itu disiarkan beritanya dari atas langit oleh suatu ‘asterim’ nampak naik ditepi langit. Asterim itulah disebut Bintang Utusan.
4. Apabila Yesus turun dari tahta kerajaan langit, menjelma dalam tubuh anak dara Maria, maka perut anak dara itu kelihatan terang berwarna seperti kaca yang jernih, dalamnya nampaklah Yesus dengan serba keelokannya sebagai bunga. Apabila Budha turun dari tempat segala nyawa, menjelma dalam tubuh anak dara Maya, maka perut anak dara itu kelihatan terang berwarna seperti kaca yang jernih, dalamnya nampak Buddha dengan serba keelokan sebagai bunga.
5. Yesus anak Maria, seorang anak dara yang dituruni Roh Suci, diperanakkan pada hari Christmas. Buddha anak Maya, seorang anak dara yang dituruni Roh Suci, diperanakkan pada hari Krismas.
6. Ketika Yesus diperanakkan, maka kemuliaan Tuhan kelihatan bercahaya mengelilinginya. Beberapa Malaikat bala-tentara dari surga bernyanyi dan memuji kepada “yang diberkati”, katanya: Hormat bagi Allah di tempat tinggi, selamat di atas bumi! Manusia disenangi!. Ketika Buddha diperanakkan, maka kemuliaan Tuhan kelihatan bercahaya mengelilinginya. Dewa–dewa dari surga dan di atas bumi bernyanyi dan memuji kepada “yang diberkati”, katanya: Ini hari Budhisatwa datang di muka bumi, hendak memberi kesenangan dan keselamatan kepada manusia dan dewa, hendak melimpahkan terang pada tempat–tempat yang kegelapan dan memberi penerangan kepada siapa yang buta.
7. Yesus didatangi oleh orang alim, yaitu yang mengetahui beberapa sifat ke-Tuhanan ada pada kanak–kanak itu, dan belum selang satu hari maka ia disambut sebagai Tuhan segala Tuhan. Buddha didatangi oleh seorang alim, yaitu orang yang mengetahui beberapa sifat ke-Tuhanan ada pada kanak–kanak itu, dan belum selang satu hari maka ia disambut sebagai Tuhan segala Tuhan.
8. Kanak–kanak Yesus itu diberi hadiah persembahan barang peremasan, dupa dan emur. Kanak–kanak Buddha itu diberi hadiah persembahan barang peremasan dan permata yang berharga.
9. Ketika Yesus masih kanak–kanak ia berkata kepada ibunya: “Aku inilah Yesus anak Allah”. Ketika Buddha masih kanak–kanak ia berkata kepada ibunya: “Aku inilah yang terbesar diantara manusia semua”.
10. Yesus adalah seorang anak yang ditakuti. Hidupnya terancam oleh raja Herodes, yaitu raja yang berdaya upaya membunuh anak itu sebab ia akan dapat mengalahkannya kelak. Buddha adalah seorang anak yang ditakuti. Hidupnya terancam oleh raja Bimbasara yang diberitahukan supaya membunuh anak itu sebab ia dapat mengalahkan dia kelak.
11. Ketika Yesus dikirimkan kesekolah, gurunya heran melihat dia. Zaheus guru itu berkata kepada Yusuf: Apa sebab kamu bawa anak ini kepadaku supaya aku ajar, sedang ia lebih pandai dari padaku. Ketika Buddha pergi sekolah gurunya heran melihat dia. Dalam ujian ia melebihi segala temannya, baik dalam ilmu menulis, baik ilmu berhitung, ilmu wiskunde dan wijsger, astrologie, meetkunde dan lain–lain. Ilmu ilmu itu semuanya diperdapat dengan tidak dipelajari.
12. Setelah umur Yesus dua belas tahun, mereka membawa Yesus kerumah Allah di Yerusalem. Ia duduk dalam rumah Allah di tengah–tengah segala pendeta yang mendengarkan perkataannya dan bersoal jawab dengan mereka. Ketika Buddha berumur dua belas tahun ia hadir di dalam rumah tuhan. Ia menerangkan beberapa hal yang tegas dan mengemukakan beberapa pertanyaan yang sukar. Ia mengalahkan pembicaraan orang yang berlawanan dengan dia.
13. Tatkala Yesus pada suatu ketika berjalan melalui barisan serdadu serta dengan benderanya, tunduklah ujung bendera itu menyembah Yesus. Tatkala Budha pada suatu ketika masuk kedalam rumah tuhan, berdirilah segala patung–patung lalu rebah kepada kakinya dan menyembah sujud.
14. Maka sejarah Yesus itu jika diturut dari pihak Yusuf, bapaknya, sampai kepada nabi Adam, raja yang pertama–tama di dunia, semuanya adalah keturunan raja–raja dan pihak yang berkemuliaan. Beberapa nama dalam daftar sejarah itu dan beberapa kejadian adalah tersurat dalam kitab Yahudi (Perjanjian Lama), akan tetapi tidak mudah hendak disesuaikan antara satu dengan yang lain. Rupanya nampak bahwa golongan ahli riwayat Yesus telah memasukkan nama–nama dan suku–bangsa dari pihak yang berkehormatan ke dalam sejarah Gurunya, akan penambahan sifat ke-Tuhanannya. Maka sejarah Buddha Gautama itu jika diturunkan dari pihak Sadhodana, bapaknya, sampai kepada Maha Sammata, yaitu Raja yang pertama–tama di dunia, semuanya adalah turunan raja–raja dan pihak yang berkemuliaan. Beberapa nama dalam daftar sejarah itu dan beberapa kejadian adalah tersurat dalam kitab–kitab Brahmana. Akan tetapi tidak mudah hendak disesuaikan antara satu dengan yang lain. Rupanya namp;ak bahwa golongan ahli riwayat Buddha telah memasukkan nama–nama dan suku bangsa dari pihak yang berkemuliaan kedalam sejarah Gurunya supaya menambah sifat ke-Tuhanannya.
15. Pengajaran Yesus kepada manusia, hendaklah manusia merahasiakan amalnya yang baik, sebaiknya patutlah manusia mengakui dan memperlihatkan kedosaannya kepada dunia. Buddha berkata: Sembunyikanlah pekerjaanmu yang baik dan patutlah kamu mengakui dan memperlihatkan dosamu kepada dunia.
16. Setan menunjukkan kepada Yesus segala kerajaan dunia sambil katanya: Sekalian ini kuberikan kepadamu kelak, jika engkau sujud menyembah aku. Mara mencoba Buddha sambil katanya: Dengan kamu lanjutkan merasuk kehidupan secara agama, maka dalam tujuh hari kamu akan menjadi raja memerintah segala dunia.
17. Yesus tidak memperdulikan perkataan setan itu dan ia berkata kepadanya: Enyahlah kamu, hai setan, dari padaku. Buddha tidak memperdulikan perkataan orang jahat itu sambil berkata kepadanya: Enyahlah kamu dari padaku.
18. Setelah setan mengundurkan diri dari padanya, maka datanglah beberapa malaikat melayani Yesus. Setelah Mara meninggalkan Buddha, maka turunlah hujan bunga dari langit dan bau yang harum ditiup angin.
19. Yesus berpuasa hingga empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya. Buddha berpuasa hingga lama.
20. Yesus dimandikan oleh Yahya dalam sungai Yordan, ketika itu turunlah Roh Allah. Artinya, tidak hanya Allah yang maha tinggi saja hadir di situ, tetapi Roh Sucipun ada sertanya, yaitu Roh yang menjelma kepada tubuh anak dara Maria. Buddha Juru Selamat, dimandikan dan tersebutlah bahwa Roh Tuhan hadir dalam air mandi suci itu. Artinya, tidak hanya tuhan yang mahatinggi saja ada di situ, tetapi Roh Sucipun ada sertanya, yaitu Roh yang menyanyi sebab Buddha menjelma pada tubuh anak dara Maya.
21. Pada Suatu ketika, Yesus berobah rupa muka dan pakaiannya: “Maka oleh Yesus dibawanya sertanya akan Petrus dan Yahya dan Yakub lalu naik ke atas sebuah gunung hendak meminta doa. Maka sementara ia meminta doa berubahlah rupa mukanya dan pakaiannya putihlah gilang–gemilang. Pada suatu ketika, kira–kira dekat pada akhir hidupnya di dunia, tiba–tiba Buddha Gautama berubah rupa mukanya. Sementara ia di atas gunung di negeri Silon, datanglah terang jatuh kepadanya dan bernyala mengelilingi kepalanya. Rupanya seperti bulatan dari pada terang. Gunung itu disebut Pendawa, artinya “yang berupa putih–kuing”. Maka tersebutlah bahwa kemuliaan diri Gautama nampak dua kali ganda kuatnya dan dirinya terlihat sebagai arca keemasan yang gilang gemilang rupanya, sebagai terang matahari dan bulan. Pada waktu itu segala orang yang hadir berkata, bahwa Gautama itu bukan seorang manusia biasa atau seorang manusia belaka. Dan pada ketika itu diri Buddha terbagi menjadi tiga bagian, pada masing–masing bagian bernyala terang yang bercahaya.
22. Yesus memperbuat beberapa mukjizat yang besar–besar untuk kebaikan manusia. Dongeng–dongeng yang berhubung dengan kehidupannya penuh dengan mukjizat yang luar biasa dan mengherankan itu. Buddha memperbuat beberapa mukjizat yang besar–besar untuk kebaikan manusia. Dongeng–dongeng yang berhubungan dengan kehidupannya penuh dengan mukjizat yang luar biasa dan mengherankan itu.

Orang–orang pengikut Buddha yang melakukan sembahyang dengan atas nama Budha, mereka mengharapkan pembalasan surga dari padanya.

23. Orang–orang pengikut Yesus yang bersembahyang dengan atas nama Yesus, tuhannya, mereka mengharapkan pembalasan surga dari padanya. Orang–orang pengikut Buddha yang melakukan sembahyang dengan atas nama Budha, mereka mengharapkan pembalasan surga dari padanya.
24. Apabila Yesus sudah mati dan dikuburkan, maka kain kafan pembungkus tubuhnya terpisah dan terasing daripadanya dan kuburnyapun terbuka oleh suatu kekuasaan yang gaib. Apabila Buddha sudah mati dan dikuburkan, maka kain kafan pembungkus tubuhnya terpisah dan terasing dari padanya. Dan pintu peti mayat itupun terbukalah oleh suatu kekuasaan yang gaib.
25. Apabila Pekerjaan Yesus di muka bumi ini sudah selesai, maka iapun naik ke langit serta dengan badan jasmaninya. Apabila pekerjaan Buddha dipermukaan bumi ini sudah selesai, maka iapun naik kelangit serta dengan badan jasmaninya.
26. Yesus hendak datang di muka bumi pada hari kesudahan, yang keperluannya untuk mengembalikan dunia kepada kebahagiaan dan keteraturan. Budha hendak datang lagi di muka bumi pada hari kesudahan, yang keperluannya untuk mengembalikan dunia kepada kebahagiaan dan keteraturannya.
27. Yesus akan menjadi hakim kelak bagi segala orang mati. Budha akan menjadi hakim kelak bagi segala orang mati.
28. Yesus, ialah Alif dan Ya, artinya tak ada permulaan dan kesudahannya, ia yang maha tinggi dan kekal selama–lamanya. Budha, ialah Alif dan ya, artinya tak ada permulaan dan kesudahannya, ia yang maha tinggi dan kekal selama–lamanya.
29. Yesus adalah menjadi Juru selamat bagi manusia sedunia; segala dosa dunia biarlah tertimpa kiranya atas dirinya, supaya dunia dapat tertolong. Budha berkata: Biarlah dosa dunia ini semua tertimpa atas diriku, supaya dunia dapat tertolong.
30. Pengajaran Yesus kepada manusia, hendaklah manusia merahasiakan amalnya yang baik dan sebaliknya patut mengakui dan memperlihatkan dosanya kepada dnunia. Budha berkata: Sembunyikanlah pekerjaanmu yang baik, dan patutlah kamu mengakui dan memperlihatkan dosamu kepada dunia.
31. Yesus dibayang–bayangkan sebagai suatu badan dari pada terang – matahari kebenaran – yang dimusuhi oleh “Ular tua”, yakni setan–setan atau musuh dan lawan. Buddha dibayangkan sebagai sebuah badan dari pada terang, yang dimusuhi oleh Mara artau Naga, yaitu suatu kekuatan gelap atau “Ular yang berdosa”.
32. Yesus datang tidak hendak merombak syariat, melainkan hendak menggenapinya: “Aku datang tidak hendak merombak torat, melainkan akan menggenapinya. Dan merupakan suatu mata rantai dari rantai nabi–nabi. Buddha datang tidak hendak merombak syariat, melainkan hendak menggenapinya. Ia suka mengumpamakan dirinya sendiri sebagai suatu mata rantai dalam suatu ikatan rantai panjang antara guru–guru yang mendapat ilham.
33. Pada suatu hari, setelah Yesus melakukan perjalanan jauh, datanglah ia ke sebuah negeri Samaria. Maka karena ia letih berjalan, duduklah ia di dekat sebuah telaga. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, lalu Yesus berkata kepadanya: “Berilah aku minum”. Maka sahut perempuan Samaria itu kepadanya: “Bagaimana hal ini, tuan seorang Yahudi minta minum kepada saya seorang perempuan Samaria, karena orang Yahudi tidak beramah tamah dengan orang Samaria. Pada suatu hari berjumpalah Ananda, sahabat Budha dengan Matangi, seorang perempuan yang berderajat rendah bangsa Candala pada sebuah telaga. Sementara itu iapun meminta sedikit air kepada perempuan itu. Maka perempuan itu menyatakan kepadanya bahwa ia dalah seorang perempuan dari derajat rendah, maka ia tidak boleh dekat–dekat dengan Ananda.
34. Yesus berkata: “Kasihlah akan seterumu dan mintakanlah berkat atas segala orang yang mengutuki kamu dan buatlah baik kepada segala orang yang benci kepadamu”. Budha berkata: Maka maksud segala perbuatanku adalah hendak melakukan belas kasihan kepada sesama manusia.
35. Pada ketika Yesus mula–mula menjadi Guru, pergilah ia ke negeri Kapernaumo dan diucapkannya di sana suatu pidato. Pada saat itu empat orang pemuka diajaknya masuk menjadi sahabatnya. Maka sejak itu, di tempat dimana Yesus membuka pengajaran, orang banyak datang percaya kepadanya. Pada ketika Budha mula–mula menjadi Guru, pergilah ia kenegeri Benares dan diucapkannya suatu pidato. Oleh karena pidatonya itu datanglah Kedanaya dan emapt orang yang lain, lalu diajaknya menjadi sahabat. Maka sejak itu banyaklah orang mengikut dia dan dimana saja Budha membuka pengajaran.
36. Barang siapa menjadi sahabat Yesus, wajiblah ia meninggalkan keduniaan, membuangkan segala kekayaannya dan berjanji senantiasa hidup dalam kemiskinan. Barang siapa menjadi sahabat Buddha wajiblah ia meninggalkan keduniaan, membuang kan kekayaannya dan berjanji senantiasa hidup dalam kemiskinan.
37. Maka ada tersebut dalam “Kitab Yesus (Injil Perjanjian Baru), bahwa orang banyak meminta tanda kepada Yesus supaya mereka dapat percaya kepadanya. Maka ada tersebut dalam “Kitab Suci Budha”, bahwa orang banyak meminta tanda kepada Budha supaya mereka percaya kepadanya.
38. Apabila Yesus sudah hampir kepada mangkat, maka dikatakannya suatu nubuat tentang sesuatu yang hendak datang kelak, katanya: baptiskanlah mereka itu demi nama Bapa dan Anak dan Rohul Kudus dan ajarkan kepada mereka itu menurut segala sesuatu yang telah kupesan kepadamu. Bahwa sesungguhnya adalah aku serta dengan kamu pada sedia kala hingga kepada kesudahan alam ini. Apabila Budha sudah hampir mangkat, maka dikatakannyalah suatu nubuat tentang sesuatu yang hendak datang kelak, katanya: Hai Ananda, jika kelak aku sudah pergi, janganlah kamu menduga bahwa Budha sudah tidak ada lagi; segala perkataan yang sudah kuajarkan dan segala perintahku hendaknya menjadi suatu pusaka bagimu dan kamu pandang akan dia sebagai Buddha.
39. Maka datanglah seorang kepadanya seraya katanya: Ya guru yang baik, apakah yang patut hamba perbuat, supaya hamba merwarisi hidup yang kekal? Yesus berkata kepadanya: Jika kamu ingin menjadi sempurna, juallah segala milikmu, bagi–bagikanlah kepada orang miskin; maka kamu akan beroleh suatu mata benda dalam surga, lalu mari, ikutlah aku, karena lebih mudah seekor unta masuk lobang jarum dari pada seorang berharta atau beruang masuk surga. Maka janganlah kamu kumpulkan harta benda akan dirimu di atas bumi, yaitu di tempat ngengat dan karat membinasakan dia dan pencuri menetas atau mencuri. Melainkan himpunkanlah harta benda akan dirimu dalam surga, yaitu di tempat yang tidak ada ngengat dan karat membinasakan dia dan tidak juga pencuri menetas atau mencuri. Di dalam kitab Sumadewa tersebut seperti berikut: “membuangkan segala kekayaan kita adalah suatu kebajikan yang amat sukar dijalankan dalam dunia ini. Barang siapa membuangkan kekayaannya, maka adalah ia seperti membuangkan jiwanya, sebab jiwa kita seakan–akan terikat pada kekayaan itu. Akan tetapi apabila hati Buddha datang pada belas kasihan, maka iapun membuangkan jiwanya seperti dibuangkannya rumput dari padanya. Apakah perlunya kita memikir–mikirkan kekayaan yang tak berguna itu! Oleh karena kebajikan yang mulia itu, ketika diri Buddha telah terlepas dari segala nafsu keduniaan dan oleh karenanya ia memperoleh ilmu ke-Tuhanan, maka sejak itu mencapai derajat Buddha. Oleh karena itu patutlah orang yang berbudi apabila ia dapat melepaskan diri dari segala nafsu keduniaan maka ia lalu berbuat kebaikan bagi segala mahluk sekalipun misalnya perlu ia mengurbankan jiwanya supaya ia dapat memperoleh ilmu yang nyata.
40. Maka sejak itu Yesus mulai mengajarkan agama dan berkata: “Tobatlah kamu, karena kerajaan surga telah dekat”. Maksud Budha ialah akan mendirikan “Kerajaan Agama”, yakni kerajaan surga.
41. Sejak Yesus telah dicobai oleh setan, maka mulailah ia mendirikan kerajaan agama dan pergilah ia dengan maksud itu kesebuah negeri Kapernaum. “Adapun orang–orang yang duduk dalam gelap itu melihat suatu terang besar, dan akan segala orang yang duduk di tanah bayang–bayang terang atasnya”. Budha berkata: bahwa aku sekarang hendak memutar roda hukum yang mulia. Untuk maksud ini pergilah aku kenegeri Benares, akan memberi terang kepada mereka yang diliputi oleh awan kegelapan dan akan membuka pintu hidup yang kekal bagi segala manusia.
42. “Karena Torat itu diberikan oleh Musa, tetapi kurnia dan kebenaran telah jadi oleh Yesus Al–Masih”. … Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa langit dan bumi akan berlalu kelak, tetapi perkataanku ini tidak akan berlalu. Budha berkata: “Meskipun kiranya langit jatuh ketanah, dan dunia ditenggelamkan dan binasa, dan gunung–gunung berbelah–belah, dan air laut menjadi kering, tetapi yakinlah engkau, hai Ananda, bahwa sabda Budha itulah nyata adanya.
43. Yesus berkata: “Maka tela-ah kamu dengan perkataan orang dahulu kala, yaitu jangan kamu berbuat zina; tetapi aku berkata kepadamu barang siapa yang memandang seorang perempuan serta ingin akan dia, yaitu sudah berbuat zina dengan dia dalam hatinya, maka barang siapa yang tangannya membuat ia cenderung kepada zina potonglah tangannya sebelah mana membuat ia cenderung kepada zina, demikian pula dengan anggota tubuh yang lainnya. Budha berkata: “Tiadalah barang suatu keinginan yang terhebat dari pada berzina. Untunglah tidak ada dua macam keinginan yang sehebat itu. Jika sekiranya ada dua, niscaya tiada seorangpun dalam segenap alam ini dapat menurut kepada kebenaran. Jagalah jangan kiranya penglihatan matamu jatuh kepada perempuan. Jika kamu beserta dengan perempuan ingatlah olehmu seakan–akan kamu tidak hadir ditempat itu. Jika kamu bercakap–cakap dengan perempuan jagalah baik–baik akan hatimu.
44. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti (Injil Kitab Matius 19: 12). Budha berkata: Orang berbudi patutlah meyingkirkan dirinya daripada bersuami–istri seakan–akan dipandangnya perkawinan itu sebagai sumur api yang menyala–nyala, jangan kiranya sampai dirinya terjun ke dalamnya.
45. Sementara Yesus berjalan lalu dilihatnya seorang buta. Maka bertanyalah murid–muridnya, katanya: “Ya Guru, siapakah gerangan berbuat dosa, orang inikah, atau ibu bapak-nyakah, maka ia jadi dengan buta?”. Ilmu Budhisme menetapkan suatu hukum, barang siapa mengetam (menderita) kesusahan, kekecewaan dan kesengsaraan dan sebagainya, nyatalah bahwa ia sendiri dahulu menanam (berbuat) kesalahan atau dosa. Jika sekalian dosa itu tidak dibuatnya dalam dunia ini, tentu dibuatnya dalam dunia yang telah lalu.
46. Maka ada tersebut dalam Kitab Injil Perjanjian Baru bahwa Yesus pernah berkata demikian: “Jikalau mata kanan Yesus dapat mengetahui pikiran orang lain. Oleh sebab itu ia mengatahui pikiran orang lain itu, maka ia adalah mengetahui pikiran segala sesuatu namun mendatangkan salah kepadamu, koreklah dia, buangkan dari padamu”. Budha dapat mengetahui pikiran orang lain. Oleh sebab ia mengetahui pikiran orang lain itu, maka ia adalah megetahui segala sesuatu.
47. Maka ada tersebut dalam Kitab Injil Perjanjian Baru bahwa Yesus pernah berkata demikian: “Jikalau mata kananmu mendatangkan salah kepadamu, koreklah dia, buangkan dari padamu”. Dalam kitab Somadewa tersebut suatu hikayat yang diterangkan padanya seorang beragama Budha bertapa. Orang itu dikoreknyalah matanya dan dibuangkan dari padanya.
48. Ketika Yesus masuk dalam jajahan negeri Yerusalem, dengan berkendaraan keledai, banyak orang menghamparkan pohon kayu di tengah jalan yang dilaluinya. Ketika Budha hampir jadi orang bertapa, tatkala ia pergi dengan berkendaraan Kantako, yaitu seekor kuda, maka adalah diturunkan hujan bunga–bungaan dari atas oleh Dewa.

-)oOo(-

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 28 April 2017 in Bedah Kasus

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: